Regisztrálj itt!

Házirend

A HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidősport Egyesület nyilvántartási száma: 2951/2008. mint főszervező és a Fo-Rom Média Korlátolt Felelősségű Társaság (cgt.: cg.: 03-09-108570) mint társszervező továbbiakban mint Szervezők biztosítják látogatóinknak a rendezvényen való részvételt, azon belül is ingyenes és fizetős szolgáltatásokat. A rendezvény területére történő belépéssel látogatóink tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára érvényes HÁZIREND alábbi pontjait. A HÁZIREND érvényes azon látogatók számára is, akik bármilyen (sajtó-, VIP, vagy egyéb pass) birtokában vesznek részt a rendezvényen.

1. Karszalag
A Fesztiválon csak a közreműködők viselnek karszalagot. Melyhez kizárólag a Szervezők által kijelölt irodákban, valamint a rendezvény ideje alatt, a kijelölt belépési pontokon lehet regisztráció ellenében hozzájutni. Kérjük, hogy karszalagot kizárólag a Fesztivál hivatalos csatornáin keresztül szerezzen be, mert ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a részvétel lehetőségét.

2. Belépés
A rendezvényre történő belépésre kizárólag a Szervezők által kijelölt Beléptető Pontokon kerülhet sor. A szabály figyelmen kívül hagyása azonnali intézkedést von maga után. A belépési folyamat részét képezi, hogy a Szervezők szerződött, biztonságért felelős alvállalkozójának munkatársai a látogatók testi épségének, vagyoni biztonságának érdekében jogszerű ellenőrzést végeznek, amikor is indokolt esetben a testi épséget veszélyeztető vagy veszélyeztethető tárgyakat a rendezvény területére történő belépést megelőzően bevonhatják, továbbá a rendbontó személyektől a rendezvény területére történő belépést megtagadhatják. A rendezvény területére kábítószert, robbanószert, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos. Ételt és italt kereskedelmi mennyiségben a rendezvény területére behozni tilos. A rendezvényre 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag nagykorú kísérővel léphetnek be, és azon kizárólag nagykorú felügyeletével tartózkodhatnak.. A rendezvény területére jámbor, mások testi épségét nem veszélyeztető háziállatok vihetők be. A belépésnél ellenőrzésre kerül az állat oltási könyve (1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással), valamint a póráz és szájkosár megléte. Ezek hiányában a Szervezőnek nem áll módjában az állatot beengedni. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Szervező által kibocsátott behajtási kártya birtokában lehet behajtani.

3. Részvétel
A látogatók a rendezvény területén az alap normákat betartva kötelesek viselkedni. A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogatók a rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek az épített környezet - különös tekintettel a rendezvény helyszínéül szolgáló Somogyi Lovas Szabadidőközpont területén található épületekre - és természeti értékek óvására, továbbá kötelesek tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől. A birtokon lévő fogathajtó vizes akadályban fürödni a rendezvény idején TILOS! A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, amit kizárólag személyes célokra használhat (nem professzionális fotófelszereléssel), az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A rendező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. Az ettől eltérő hasznosításhoz minden esetben a rendező írásos engedélye szükséges. A rendezvényen orvosi ügyelet, biztonsági ügyelet és elsősegély-nyújtás biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere valamint a rendőrség és a polgárőrség munkatársai segítik. A látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani a biztonsági szolgálatot ellátó személyekkel. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkohollal és dohányáruval történő kiszolgálása tilos. A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó, illetve információs pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz, akik segélykérés vagy vészhelyzet kialakulása esetén riaszthatók. Amennyiben akár a látogatók is veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni. A rendezvény teljes területén a tűzgyújtás, grillezés csak az arra kijelölt helyeken lehetséges. A Fesztivál területén készpénzzel lehet fizetni. Kérjük, a talált tárgyakat az irányítási pont melletti információs sátornál adják le, elveszett tárgyaikat pedig ugyanitt keressék!

4. Egyéb
A szervezők nem vállalnak felelősséget a rendezvény területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért. A rendezvényen bemutatott valamennyi technikát a résztvevők saját felelősségükre használhatják. Tilos a rendezvény területén engedély nélküli szórólapozás illetve egyéb reklámtevékenység folytatása, valamint tilos az engedély nélküli árusítás, standépítés. A rendezőség fenntartja a jogot, hogy a házirend megszegőit kikísérje a rendezvényről! Az esemény rossz idő esetén is megrendezésre kerül, kivéve a vismaiort. Ennek minősül: háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervezők hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerűen nem bonyolítható le. Szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. Szervezők nem vállalnak felelősséget a nem az Ő hibájukból adódó balesetekért, kórházi ellátásért, értéktárgyakban keletkezett károkért, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető produkciók színvonaláért.

A Military parádéra kilátogató valamennyi résztvevőnek kellemes szórakozást kíván a rendezőség! Vendégeinket az UNIQUA BIZTOSÍTÓ biztosítja.

Védnöki tábla

/ Felkérés alatt! /

Fővédnökök:

Dr. Benkő Tibor – honvédelmi miniszter

Lezsák Sándor – a Magyar Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő

Védnökök:

Szabó István - a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára

Korom Ferenc - altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoksága, parancsnoka

Baráth István - dandártábornok, MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka

Dr. Kovács Vilmos - ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

Dr. Rosta Szabolcs - a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója

Széles Ernő - nyá. dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke

Pintér Csaba – A keceli Pintér Művek tulajdonosa

Tiszteletbeli örökös posztumusz védnökünk:

† Sáry László - hagyományőrző, military jármű gyűjtő