Regisztrálj itt!

Házirend

A HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidősport Egyesület nyilvántartási száma: 2951/2008. mint főszervező és a Fo-Rom Média Rendezvényszervező és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (cgt.: cg.: 03-09-108570) mint társszervező továbbiakban mint Szervezők biztosítják látogatóinknak a rendezvényen való részvételt, azon belül is ingyenes és fizetős szolgáltatásokat. A rendezvény területére történő belépéssel látogatóink tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára érvényes HÁZIREND alábbi pontjait. A HÁZIREND érvényes azon látogatók számára is, akik bármilyen (sajtó-, VIP, vagy egyéb pass) birtokában vesznek részt a rendezvényen.

1. Karszalag
A Fesztiválon a közreműködők és a 14. életévüket betöltött látogatók is karszalagot viselnek. Melyhez kizárólag a rendezvény ideje alatt, a kijelölt belépési pontokon lehet hozzájutni. Kérjük, hogy karszalagot kizárólag a Fesztivál hivatalos belépési pontjain szerezzen be, mert ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a részvétel lehetőségét.

2. Belépés
A rendezvényre történő belépésre kizárólag a Szervezők által kijelölt Beléptető Pontokon kerülhet sor. A szabály figyelmen kívül hagyása azonnali intézkedést von maga után. A belépési folyamat részét képezi, hogy a Szervezők szerződött, biztonságért felelős alvállalkozójának munkatársai a látogatók testi épségének, vagyoni biztonságának érdekében jogszerű ellenőrzést végeznek, amikor is indokolt esetben a testi épséget veszélyeztető vagy veszélyeztethető tárgyakat a rendezvény területére történő belépést megelőzően bevonhatják, továbbá a rendbontó személyektől a rendezvény területére történő belépést megtagadhatják. A rendezvény területére kábítószert, robbanószert, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos. Ételt és italt kereskedelmi mennyiségben a rendezvény területére behozni tilos. A rendezvényre 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag nagykorú kísérővel léphetnek be, és azon kizárólag nagykorú felügyeletével tartózkodhatnak. A rendezvény területére jámbor, mások testi épségét nem veszélyeztető háziállatok vihetők be. A belépésnél ellenőrzésre kerül az állat oltási könyve (1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással), valamint a póráz és szájkosár megléte. Ezek hiányában a Szervezőnek nem áll módjában az állatot beengedni. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Szervező által kibocsátott behajtási kártya birtokában lehet behajtani.

3. Részvétel
A látogatók és a közreműködők a rendezvény területén az alap normákat betartva, saját felelősségükre vesznek részt. A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogatók a rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek az épített környezet és a Parkerdő területén található természeti értékek óvására, továbbá kötelesek tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől. A parkban lévő fesztiváltérképeken kijelölt utakról a rendezvény teljes időtartama alatt letérni TILOS, az ebből adódó esetleges balesetekért a rendezők NEM vállalnak felelősséget! A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és álló vagy mozgó képfelvételt készíthetnek a Szervezők, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére /kivéve a drón felvételeket- amelyhez az eseti légtér földi irányítójának és a szervezőnek az engedélye szükséges/, amit kizárólag személyes célokra használhat (nem professzionális fotófelszereléssel), az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A rendező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. Az ettől eltérő hasznosításhoz minden esetben a rendező írásos engedélye szükséges. A rendezvényen orvosi ügyelet, biztonsági ügyelet és elsősegély-nyújtás biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere, önkéntesek valamint a rendőrség és a polgárőrség munkatársai is segíthetik. A látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani a biztonsági szolgálatot ellátó személyekkel. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkohollal és dohányáruval történő kiszolgálása tilos. A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó, illetve információs pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz, akik segélykérés vagy vészhelyzet kialakulása esetén riaszthatók. Amennyiben akár a látogatók is veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni. A rendezvény teljes területén a tűzgyújtás, grillezés nem lehetséges. A Fesztivál területén készpénzzel, vagy a megjelölt pontokon u.n.: "Military Bankóval" is lehet fizetni. Kérjük, a talált tárgyakat az irányítási ponton adják le, elveszett tárgyaikat pedig ugyanitt keressék!

4. Egyéb
A szervezők nem vállalnak felelősséget a rendezvény területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért. A rendezvényen bemutatott valamennyi technikát a résztvevők saját felelősségükre használhatják. A hagyományőrzők és military járműtulajdonosok a rendezvény megkezdése előtt biztonsági rendszabályokról szóló oktatáson vesznek részt. Tilos a rendezvény területén engedély nélküli szórólapozás illetve egyéb reklámtevékenység folytatása, valamint tilos az engedély nélküli árusítás, standépítés. A rendezőség fenntartja a jogot, hogy a házirend megszegőit kikísérje a rendezvényről! Az esemény rossz idő esetén is megrendezésre kerül, kivéve a vismaiort. Ennek minősül: háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervezők hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerűen nem bonyolítható le. Szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. Szervezők nem vállalnak felelősséget a nem az Ő hibájukból adódó balesetekért, kórházi ellátásért, értéktárgyakban keletkezett károkért, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető produkciók színvonaláért.

A Military parádéra kilátogató valamennyi résztvevőnek kellemes szórakozást kíván a rendezőség!

Vendégeinket az UNIQUA BIZTOSÍTÓ biztosítja.

VÉDNÖKI TÁBLA / Felkérés alatt /

Szalay-Bobrovniczky Kristóf - honvédelmi miniszter

Lezsák Sándor - a Magyar Országgyűlés alelnöke

dr. Böröndi Gábor László - vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke

Baráth István - hszj vezérőrnagy az MH TTP volt parancsnoka

Dr. Töll László - ezredes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

Durgó Tamás - alezredes az MH KIK NYP parancsnoka

Kiss Zoltán - alezredes, MH ARB parancsnok

Serfőző László - őrnagy, laktanya parancsnok ( MH 7576 )

Nagy Andrásné - Táborfalva Nagyközség polgármestere

Pintér Csaba - a Pintér Művek tulajdonosa

Németh László - a Bank Biztonság Bizalom zRt. egyik tulajdonosa

Tiszteletbeli örökös posztumusz védnökeink:

† Sáry László - hagyományőrző, military jármű gyűjtő

† vitéz Szentiványi János - rehabilitált II. vh-s repülő alezredes

† vitéz Frankó Endre - rehabilitált II. vh-s repülő főhadnagy